Magyarországnak, mint európai uniós tagországnak a többi tagállamhoz hasonlóan egyre gyakrabban kell szembesülnie az ország határait átlépő felnőtt hozzátartozóitól elszakított, menedéket kereső kísérő nélküli kiskorúak /knk/ jelenlétével, problémáival.

A kísérő nélküli kiskorúak hosszú és veszélyes utazásuk során, gyakran jól szervezett embercsempészet közreműködésével jutnak el hozzánk. Az otthonukat elhagyni kényszerülő kiskorúak rendkívül kiszolgáltatottak, fokozottan ki vannak téve fizikai, pszichés traumáknak, szexuális támadásoknak. Különösen a háborús övezetekből menekültek között gyakori az olyan gyermek, aki menekülése előtt elvesztette szüleit, közvetlen hozzátartozóit.

A menedéket keresők hátterében rendkívül összetett okok állnak. A háborús övezetekből érkezők esetében alapvető ok a fegyveres harcoktól, attrocitásoktól való félelem, illetve az alapvető védelem hiánya, az emberi, gyermeki jogok megsértése. Gyakori okként merül fel a súlyos nélkülözés, az elviselhetetlen szegénység, ami egy jobb élet reményében arra készteti őket, hogy elhagyják otthonukat, vállalva az utazással együttjáró valamennyi veszélyt, viszontagságot. A számításba vehető okok közül nem zárható ki a családon belüli erőszak, a durva bánásmód, nemi alapú megkülönböztetés vagy visszaélés, a fegyveres harcban való részvétel elől való menekülés.

A menekülést kiváltó okok, valamint az utazás viszontagságainak, veszélyeinek traumatikus kockázata, rendkívül sérülékennyé teszik a menekültek testi-lelki fejlődését. A menekülteket befogadó ország felelőssége és egyben nemzetközi kötelezettsége, hogy a menekült kiskorúak számára életkoruknak megfelelő környezetben, az egyén szükségleteinek megfelelő adekvát ellátást, gondozást, állapotának rendezéséhez szakszerű kezelést biztosítson.

A Károlyi István Gyermekközpont egy 2011-ben hatályba lépett kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumnak (EMMI) , mint fenntartónak a kijelölése alapján befogadja és biztosítja azoknak a Magyarország területén tartózkodó kísérő nélküli menekült kiskorúaknak a gyermekvédelmi szakellátását, akik meghallgatásuk során kérelemmel fordultak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz /BÁH/ – mint szakhatósághoz – menekültként vagy oltalmazottként való elismerésük érdekében.

A Gyermekközpont a befogadott kísérő nélküli kiskorúak részére – a magyar gondozottakkal megegyezően – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljeskörű ellátást biztosít, eseti gondnok kirendelésével segíti a menekültügyi eljárásban, gyám rendelésével pedig biztosítja jogainak, érdekeinek érvényesítését, törvényes képviseletét.

A gyermekvédelmi gondozás folyamata esetükben a szükségleteknek megfelelően kiegészül a magyar nyelv mielőbbi elsajátításához szükséges nyelvi képzés biztosításával, iskolai előmenetelüknek, tudásszintjüknek megfelelő adekvát iskolatípusba történő beiskolázásukkal, szakképzésükkel. A Gyermekközpont munkatársai feladatellátásuk során figyelembe veszik, és tiszteletben tartják a kulturális, vallási és egyéb életviteli különbségeket, de egyben teret nyitnak a különbségek közelítéséhez, kölcsönös elfogadásához a zökkenőmentes társadalmi integrációhoz. Közvetlen segítséget nyújtanak a korábbi és a menekülés során elszenvedett fizikai, pszichés, szexuális traumák feldolgozásához, az aktuális személyiségállapot rendezéséhez, normalizálásához. Lehetőségeink határain belül igyekszünk feltárni a gondozottak hozzátartozói és egyéb kapcsolatait, és a kapcsolattartás támogatása mellett, amennyiben reális lehetőség mutatkozik rá, illetve az a kiskorú érdekeit is egyértelműen szolgálja, kezdeményezzük a családegyesítést.

Tapasztalataink egyértelműen visszaigazolják, hogy a befogadott kísérő nélküli kiskorúak között jelentős számban vannak, akik Magyarországot nem cél, hanem időszakos tranzitállomásnak tekintik, így ennek megfelelően jóval nehezebben vonhatók be a gyermekotthon közösségi munkájába, a mielőbbi társadalmi integrációra kevésbé motiváltak.

A nagykorúvá vált fiatal felnőtteket a feltételek függvényében intézményi keretek között utógondozói ellátásban részesítjük, vagy utógondozó közreműködésével segítséget nyújtunk az önálló életkezdéshez.

Kísérő nélküli gyermekotthon szervezeti ábra

Kísérő nélküli (menekült) Kiskorúak Gyermekotthona - Közérdekű információk

Alapvető jogok biztosának jelentése   ↓ Letöltés

REPORT of the Commissioner of Fundamental Rights    ↓ Letöltés

Egy emberként állunk a program mögött – Az Itt-Hon újság cikke    ↓ Letöltés

 
Szakembereket keresünk

Weboldalunkon sütiket használunk

A kigyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.