Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:

 • a gyermekek törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek képviselői,
 • az intézmény dolgozóinak képviselői,
 • az intézmény fenntartójának képviselője.

 

Az Érdekképviseleti Fórum feladatai:

 • megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt,
 • intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél és más hatáskörrel rendelkező szervnél,
 • az Igazgatónál véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben,
 • javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,
 • egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

 

A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál

 1. a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
 2. b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén,
 3. c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról.

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

 

Az Érdekképviseleti Fórumhoz közvetlen és közvetett úton is lehet fordulni.

Közvetett úton erre az alábbi módok állnak rendelkezésre:

 • levélben az Érdekképviseleti Fórum részére címzett boríték az igazgatóság épületében leadható a Titkárságon,
 • postai úton beküldhető a 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. címre a Károlyi István Gyermekközpont Érdékképviseleti Fórumának címezve,
 • elektronikus levélben beküldhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre a Károlyi István Gyermekközpont Érdekképviseleti Fórumának címezve.

A Fórum részére érkezett küldeményeket a Titkárság továbbítja a Fórum elnökének.

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A kigyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.