Szakmai koncepció

Speciális Gyermekotthon kialakítása projekttábla

A Károlyi István Gyermekközpont a társadalmi, gyermekvédelmi igényekhez igazodva az elmúlt 4 – 5 évben a szerkezetátalakítás korát éli, így napi szinten szembesül a hatékonyabb módszertani megoldások szükségszerűségével. A szerkezetátalakítás részeként – a fenntartó Szociális és Munkaügyi Minisztérium jóváhagyásával – két évvel ezelőtt elkezdődött a gyermekvédelmi szakellátásban élő súlyos pszichés zavarokkal küzdő, speciális szükségletű gyermekek részére egy korszerű speciális gyermekotthon kialakításának tervezése, illetve magvalósítása, részt vállalva ezzel az ezredfordulót követő gyermekvédelmi problémák megoldásában.

A speciális gyermekotthon kialakításának céljaival, szükségszerűségével azonosulva, hisszük és valljuk azt, hogy a gyermekvédelmi gyakorlatban a jogszerűség és szakszerűség elvezet az esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez, kiegyenlítődéséhez, amely nélkülözhetetlen a zökkenőmentes reszocializáció, társadalmi beilleszkedés szempontjából.
Meggyőződésük, hogy ez a gondolkodásmód egyben a gyermekvédelmi gondoskodásban élő speciális szükségletű gyermekek adottságainak kibontakoztatását is jelenti. Az egyéni nevelés, gondozás stratégiái a gyermekek természetes adottságait és a szocializáció folyamatában alakuló tulajdonságait egyaránt javítják és tovább építik. A ténytudások, normatudások, értéktudások átadásának és kialakításának módját, ütemét, módszereit, valamint alkalmazásának területeit a gyermekek egyéni és speciális szükségleteihez kell igazítani nevelési és oktatási intézményeknek egyaránt. A mindenki számára szükségesnek minősített elemeket kell életútjukban, életmódjukban életre kelteni.

Társadalmi tünetek – a fejlesztés irányát indukáló problémák:

Jelenkorunk társadalmát több területre és generációra kiható egészségügyi és pszichés zavarok jellemzik, keveredve egyéb társadalmi problémákkal (esélyegyenlőtlenségek, demográfia, családszerkezet és erkölcsi normák változásai, szegregáció, stb.)
Ezeknek a multifaktorális tényezőknek a korrekciója azonnali cselekvési tervet és végrehajtást igényel. Komoly problémát jelent azonban a társadalmi változások gyorsasága, a változások tartalmi sokszínűsége. A problémakör megfelelő szintű és hatékonyságú kezelésének hiánya végeredményként elvezet az erkölcs és szeretet több generációs sérüléséhez, a morális és fizikai szegénység kialakulásához. Az adott kor erkölcsi normái nem működnek (értékválság) vagy nem veszik figyelembe, nem tartják be.
Ezek az anomáliák széles rétegekben hatnak, de különösen veszélyeztetettek a mélyszegénységben és relatív szegénységben élő családok gyermekei, akik köréből jelentős számban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerébe. E népesség körében magas számban jellemzőek:

viselkedészavarok (externalizáló zavar: düh, ellenségeskedés, agresszió, hazugság, lopás, stb.) és bűncselekmények elkövetése. (számbeli és súlyosságbeli növekedés tendenciája figyelhető meg..)
a gyermekkori pszichés megbetegedések (internalizáló zavarok: szomorúság, szorongás érzelmi megnyilvánulásai, depresszió, stb.).

Az inadaptálódás folyamata:

 

inadaptálódás folyamatának ábrázolása

Becsült adatok alapján a gyermekvédelmi szakellátásban élő kb. 15.000 gyermek és fiatalkorú népességből 600-700 fő speciális szükségletű. Jelenleg a rendelkezésre álló férőhelyek száma a szükségletek felénél is kevesebb, így gyakran hosszú várólista alakul ki a speciális intézményekbe jutáshoz.
A gyermekvédelmi szakellátásban sok esetben már a beutalási, vagy ahhoz társuló másodlagos okként felmerülnek a szocializációnak, személyiségfejlődésnek olyan deficitei, amelyek eredményes kezeléséhez komplex és speciális nevelési (fejlesztési) körülményekre, eszközökre van szükség.
A leggyakoribb problématerületek: viselkedészavar, teljesítményzavar, kapcsolati zavarok, iskolai kudarcok.
A legjellemzőbb mögöttes multifaktorális tényezők: súlyos pszichés zavarok, a családi szocializáció zavara, iskolai szocializáció zavara, tágabb környezeti zavarok.


Speciális szükségletek megnyilvánulása:

Dimenziók - Tünetek - Kezelés

Neurózis: kiegyensúlyozatlanság, pszichoszomatizáció, pszichogén funkciózavarok: egyéni pszichoterápia
Agresszivitás: szocializálatlan agresszió levezetés, impulzivitás: csoportterápiák
Depresszió: félelmek, bizonytalanság, koncentráció zavar: egyéni pszicoterápia, gyógyszeres kezelés
Indulati élet: alacsony frusztráció tolerancia, összeférhetetlenség, ingerlékenység vagy elfojtás: következetesség, határok tartása, fokozatosság
Társas kapcsolatok: kapcsolat teremtési és megtartási, nehézségek, kritikátlanság: csoportterápiák
Önérvényesítési törekvések: egocentrizmus, fokozott önérvényesítési vágy vagy túlzott visszahúzódás, szeparáció: egyéni vagy csoportterápia

A súlyos pszichés zavarokat mutató gyermekek a gyermekotthoni környezetbe nem, vagy csak felületi szinten integrálódnak. A közösség írott és íratlan szabályait, normáit elutasítják, gyakran kivonják magukat a nevelési folyamatból. Gyakoriak a destruktív megnyilvánulásaik, amellyel egyaránt veszélyeztetik önmagukat és csoporttársaikat. A pszichés zavarok nem időben és nem megfelelő módon való kezelése a későbbiekben traumatizálódhat, ami súlyosabb esetekben ellehetetleníti a pszicho-szociális fejlődés menetét, a családba, társadalomba való zökkenőmentes visszailleszkedést.

Az ellátás folyamatát a sérülésspecifikumok természetének, sajátosságainak megfelelően két alapvető – pszichológiai és pedagógiai – aspektusból terveztük meg. A speciális ellátások jelenlegi gyakorlatából részben eltérően egy olyan alternatív (több lépcsős) kezelési programot terveztünk, ami úgy az elhelyezés, mint a kezelés szintjén épít, illetve kihasználja a programban lévő pedagógiai és egyéb lehetőségeket. A program úgy pedagógiai, mint pszichológiai szempontból cél – feladat – eszköz rendszerében egymással kompatibilis.

A rendszer alapvető célkitűzései:

    sérülésspecifikus fejlesztés és korrekció,
    a szociális státusz megalapozása, perspektívák kiépítése,
    a környezettel, szocializációs közeggel való kapcsolatok rendezése.

Tény, hogy a szakmailag megalapozott differenciált, egyéni szükségletekre épülő többszintű preventív és segítő beavatkozások a gyermekvédelem egyes költségeinek növekedésével járhatnak, viszont a hatékony működés esetén megtérülnek a többletkiadások, hiszen ezt a célcsoportot a minél teljesebb körű önálló életvitelre készíti fel, mely konstruktív életvezetést, a szociális és egészségügyi jólét állapotát, munkaerő-piaci esélyeket egyaránt jelenti.

Speciális Gyermekotthon szervezeti ábra

Projekttábla

A kivitelezés ütemezése ↓Letöltés

Weboldalunkon sütiket használunk

A kigyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.