• slideshow_gyv_1.jpg
  • slideshow_gyv_2.jpg

 2019. február 7. – Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi biztosának látogatása

Az ellenőrzés tárgya: Az emberi jogi biztos látogatásának fókuszában a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésének körülményei, valamint ellátásuk feltételei álltak. Az ellenőrzés típusa: Intézménylátogatás, tájékozódás a Gyermekotthon szakmai feladatellátásáról, a személyi és tárgyi feltételekről, személyes találkozás a szakmai egységben ellátott kísérő nélküli kiskorúakkal. A lezajlott ellenőrzés összefoglalása: A helyszíni látogatás, intézménybemutatás, illetve a Gyermekközpont szakembereivel történő konzultáció zökkenőmentesen megvalósult. A konzultáció során Dunja Mijatovič javaslatot tett egy olyan statisztikai kimutatás összeállítására, ahol a Gyermekközpontba befogadott kísérő nélküli kiskorúak, illetve az engedély nélküli eltávozások száma mellett megjelennek a tanulmányokat folytató, valamint a szakmát, egyéb végzettséget, képesítést szerző ellátottak számadatai is. Véleménye szerint ezen adatok megfelelően tükröznék az ellátás eredményességét, a működtetésbe fektetett források megtérülését. A biztos javaslatának megfelelő adatszolgáltatás az alábbi tartalommal, 2014-2018. évekre lebontva elkészült, majd megküldésre került az intézmény fenntartója felé.

 

2019. július 11. – A migránsok emberi jogaival foglalkozó ENSZ különleges jelentéstevő (Felipe González Morales) helyszíni ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya: A migránsok emberi jogaival foglalkozó ENSZ különleges jelentéstevő 2019. július 10-17. között Magyarországra érkezett. A látogatás keretében delegációjával felkereste a menekült gyermekeket ellátó KIGYK Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonát is. Az ellenőrzés típusa: Intézménylátogatás, tájékozódás a Gyermekotthon szakmai feladatellátásáról, a személyi és tárgyi feltételekről, személyes találkozás a szakmai egységben ellátott kísérő nélküli kiskorúakkal. A lezajlott ellenőrzés összefoglalása: A jelentéstevő látogatása során delegációja kíséretében megtekintette a KIGYK Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonát, ahol találkozott és beszélgetést folytatott az otthonban elhelyezett kísérő nélküli kiskorúakkal is. Az ellenőrzést végző részéről intézkedési javaslat, előírás nem született.

 

2019. szeptember 19. – Speciális Gyermekotthon – Törvényességi ellenőrzés – Pest Megyei Főügyészség

A lefolytatott törvényességi vizsgálatot a Főügyészség rendkívül átfogó szempontsor alapján végezte el. Az alapos és teljes körű ellenőrzés adminisztratív jellegű, kisebb súlyú nem megfelelőséget tapasztalt, amely mellett a vizsgálat elismerését fejezte ki a gyermekotthon dolgozói felé a speciális nehézségű pedagógiai körülmények mellett magas színvonalon, lelkiismeretesen végzett munkájukért.

 

2019. október 10. – Az Európai Bizottság szakértőinek a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző helyszíni látogatása

Az ellenőrzés tárgya: A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoring mechanizmus létrehozásáról szóló 153/2013/EU rendelethez kapcsolódó értékelési program keretében megvalósuló helyszíni látogatás. Az ellenőrzés típusa: Intézménylátogatás, tájékozódás a Gyermekotthon szakmai feladatellátásáról az erre vonatkozó angol nyelvű prezentáció meghallgatásán keresztül, az intézmény szakembereivel történő konzultáció, a kísérő nélküli kiskorúakkal való személyes találkozás, valamint a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonának megtekintése. A lezajlott ellenőrzés összefoglalása: A delegált szakértők a kísérő nélküli kiskorúak ellátásáról szóló prezentációt meghallgatták, amelyet követően kérdéseket intéztek a Gyermekközpont szakembereihez az elhangzottakkal kapcsolatosan. A feltett kérdésekre az intézmény munkatársai kompetenciájukon belül választ adtak, majd lehetőséget biztosítottak a kísérő nélküli kiskorúakkal való találkozásra, valamint a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonának megtekintésére. A látogatáson résztvevő szakértők megköszönték a Gyermekotthon feladatellátásának bemutatását, majd a delegáció tagjaival elhagyták az intézmény területét. A helyszíni látogatást követően további kérdés, megjegyzés a szakértők részéről nem érkezett. Az ellenőrzést végző részéről intézkedési javaslat, előírás nem született.

 

2019. november 4. – Éves hatósági ellenőrzés – Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A lefolytatott helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedések megtételére került sor:

    A Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona, a Különleges Gyermekotthon, a Speciális Gyermekotthon, a Fót Lehel úti utógondozó Otthon, valamint a Mogyoródi Utógondozó Otthon vonatkozásában a továbbképzési terv kiegészítésre került, a dokumentum valamennyi továbbképzésre kötelezett, személyes gondoskodást végző munkatárs adatait tartalmazza.
    A 2019. január 1. napjától Gyermekközpontunkban közalkalmazotti jogviszonyt létesítő munkatársak tekintetében javításra kerültek a foglalkoztatási tilalomra vonatkozó nyilatkozatok. (A javított nyilatkozatokban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §-ra történő hivatkozás szerepel.)
    A személyi feltételekben jelentkező hiányosságokra vonatkozóan

– a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona vonatkozásában 1 fő pszichológus munkakörben foglalkoztatott munkatárs felvétele szükséges. Az álláspályázat közzététele megtörtént.

– a Speciális Gyermekotthon vonatkozásában 1 fő nevelő, továbbá 2 fő gyermekvédelmi asszisztens munkakörben foglalkoztatott munkatárs felvétele szükséges. Az álláspályázatok közzététele megtörtént.

– a Fót Lehel úti Utógondozó Otthon vonatkozásában 1 fő nevelő munkakörben foglalkoztatott munkatárs felvétele szükséges. Az üres álláshely betöltése iránti kérelem a fenntartó felé megküldésre került, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

A fenti intézkedések megtételére tekintettel hatósági kötelezés nem került kibocsátásra.

 

2016 szeptember 15. – Speciális Gyermekotthon – Törvényességi ellenőrzés – Pest Megyei Főügyészség

 

A 2016. július 16. napján indított törvényességi vizsgálatot a Főügyészség a 2015 évben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében végzett ellenőrzés megállapításaival kibővített, rendkívül átfogó szempontsor alapján folytatta le. Az alapos és teljes körű ellenőrzés négy adminisztratív jellegű, illetve kisebb súlyú nem megfelelőséget tapasztalt, amelyek korrekciója intézményünk által megtörtént.

 

2016 október 17 – 2017. február 10. – A gyermekek ruházatának biztosítása és nyilvántartása – SZGYF szabályszerűségi ellenőrzés

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya 2016.10.17-2017.02.10. között szabályszerűségi vizsgálatot folytatott le a Károlyi István Gyermekközpontban „A gyermekek ruházatának biztosítása és nyilvántartása” tárgyban. Az ellenőrzés megállapította, hogy a gyermekközpontban ellátott gyermekek ruházattal történő ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor a folyamat szabályozása (belső szabályozás, ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés) szükséges. Az ellenőrzési jelentés megállapításai alapján intézkedési terv készült, amelynek végrehajtása folyamatban van.

 

2016 november 17. – „MMIA-1.1.4-2015-00002 Csatlakozások” projekt ellenőrzése –  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési és Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatósága, mint ellenőrzést végző hatóság a 2017. január 18. napján kelt ellenőrzési jelentésében a vizsgált projektre vonatkozóan négy megállapítást tett. A jelentésben javasolt intézkedések címzettje minden esetben a Belügyminisztérium, mint Felelős Hatóság, a Károlyi István Gyermekközpont felé intézkedési javaslattal a vizsgálat nem élt.

A helyszíni ellenőrzés lefolytatására a projekt megvalósítását követően került sor, így a vizsgálat megállapításai, illetve azok alapján a felelős hatóság által megteendő intézkedések nem gyakorolnak hatást sem a projekt végrehajtására, sem az intézmény működésére.

 

2016 november 28-29. – Éves hatósági ellenőrzés – Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Az éves hatósági ellenőrzés az intézmény számára megteendő intézkedést nem írt elő, Gyermekközpontunk rendelkezik a szakmai tevékenységet megalapozó dokumentumokkal, a teljes körű ellátás a jogszabályban foglaltak szerint biztosított. Az intézmény gondoskodik a gyermek szükségleteihez igazodó gondozásról, nevelésről és egészséges személyiségfejlődés biztosításáról.

 

2017 szeptember 21. – Speciális Gyermekotthon – Törvényességi ellenőrzés – Pest Megyei Főügyészség

A 2017. szeptember 21. napján lefolytatott törvényességi vizsgálatot a Főügyészség rendkívül átfogó szempontsor alapján végezte el. Az alapos és teljes körű ellenőrzés adminisztratív jellegű, kisebb súlyú nem megfelelőséget tapasztalt, amely mellett a vizsgálat elismerését fejezte ki a gyermekotthon dolgozói felé a speciális nehézségű pedagógiai körülmények mellett magas színvonalon, lelkiismeretesen végzett munkájukért.

 

2017 november 30. – Éves hatósági ellenőrzés – Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Az éves hatósági ellenőrzés az intézmény számára megteendő intézkedést nem írt elő, Gyermekközpontunk rendelkezik a szakmai tevékenységet megalapozó dokumentumokkal, a teljes körű ellátás a jogszabályban foglaltak szerint biztosított. Az intézmény gondoskodik a gyermek szükségleteihez igazodó gondozásról, nevelésről és egészséges személyiségfejlődés biztosításáról.

 

2017 december 20. – Tájékozódás a kísérő nélküli kiskorúak ellátásáról – Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA)

A Szakértői Csoport 2017. december 18-20. között, Magyarországon tett látogatása keretében felkereste a Károlyi István Gyermekközpontot, mint a kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthoni ellátására kijelölt, állami fenntartású gyermekvédelmi intézményt. A három tagból álló delegáció látogatására 2017. december 20. napján, a délutáni órákban került sor.

 

A Szakértői Csoport kérdései az alábbi főbb témacsoportokra irányultak:

– Az emberkereskedelem, illetve embercsempészet áldozatává vált kísérő nélküli kiskorúak ellátása, valamint az áldozattá válás megakadályozásának lehetséges eszközei.

– Az engedély nélküli eltávozások megakadályozásának lehetséges módszerei, eszközei, illetve az engedély nélküli eltávozást követő intézkedések, kialakult protokoll.

– A Károlyi István Gyermekközpont, ezen belül a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonának kiváltása, a gyermekek jövőbeni elhelyezése.

 

A delegációt fogadó szakemberek a feltett kérdésekre kompetenciáiknak megfelelően választ adtak, a nemzetközi szervezet szakemberei a válaszokat elfogadták, a Gyermekotthon személyes megtekintésére, gyermekekkel történő beszélgetésre nem került sor.

Weboldalunkon sütiket használunk

A kigyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.